Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει εξήντα θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους αλλογενείς ή ομογενείς ,από όλες τις χώρες του κόσμου, κατόχους πτυχίου (ξένου Πανεπιστημίου) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και κατόχους πτυχίων άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα, προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, οκτάμηνης διάρκειας σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι για την υποψηφιότητα στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται στην προκήρυξη που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ : www.iky.gr.

H προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 30 Ιουνίου 2012.

dikaiologitika.gr