29ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης - Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας,

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών,διοργανώνει το 29ο Συνέδριο και Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, την Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στο Συνέδριό μας συμμετέχουν κυρίως ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθώς και το προσωπικό των Κέντρων τους (Διευθυντές Σπουδών, Καθηγητές – Γραμματείς, κ.λπ.), περίπου 1.000 άτομα.