Θεσσαλονίκη Σάββατο 14 Μαρτίου: Παρουσίαση:

Το νομικό πλαίσιο για τη Δυσλεξία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ελλάδα.

Είσοδος δωρεάν.

Salonica Saturday, 14 March: Presentation: The legal framework on Dyslexia and LD in Greece.

Entrance is free.

32nd Thessaloniki International Publishers Exhibition (14-15/3)