Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας 22-23 Ιανουαρίου 2016

Η διημερίδα εκδηλώσεων στο Γαλλικό Ινστιτούτο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε φοιτητές. Σκοπός της είναι η γνωριμία με τη μακρόχρονη εμπειρία της γαλλικής εκπαίδευσης στην παιδαγωγική Φρενέ καθώς και η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την εφαρμογή των Τεχνικών Φρενέ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο.

Με την προβολή της ταινίας «Το Σκασιαρχείο», το στρογγυλό τραπέζι και τα βιωματικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις Τεχνικές Φρενέ και να βοηθηθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο.