Προσοχή: Όσοι εξεταζόμενοι συμμετείχαν τον Ιούνιο 2013 στην εξέταση “B1: Zertifikat Deutsch” / “B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche” στη Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και δεν πέτυχαν, έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν τη συγκεκριμένη εξέταση για μια τελευταία φορά στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν από 24.09. – 27.09.2013.

Εξετάσεις Αυγούστου/Σεπτεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη Ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων

Goethe-Zertifikat B1: Jugendliche: 31.08.2013

Goethe-Zertifikat B1: 07.09.2013

Goethe-Zertifikat B2: 04.09.2013

Goethe-Zertifikat C1: 06.09.2013

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013 στα Τρίκαλα Ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων

Goethe-Zertifikat B1: 07.09.2013

Goethe-Zertifikat B2: 04.09.2013

Goethe-Zertifikat C1: 06.09.2013

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013 στη Μυτιλήνη

Goethe-Zertifikat B1: 21./22.09.2013

Goethe-Zertifikat B2: 21./22.09.2013

Goethe-Zertifikat C1: 21./22.09.2013

Εξετάσεις Οκτωβρίου / Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη Ημερομηνίες των γραπτών εξετάσεων

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1: 24.10.2013

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1: 23.11.2013

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2: 24.10.2013

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2: 23.11.2013

Zertifikat Deutsch für den Beruf: 24.10.2013

http://www.goethe.de...akt/elindex.htm