Εξετάσεις Νοεμβρίου 2013

Οι επανάληψη των εξετάσεων Β1 (παλιά) και B1J (παλιά) θα διεξαχθούν στην Αθήνα από 01 έως 03 Νοεμβρίου 2013.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν από 26 έως και 29 Αυγούστου 2013.

Περισσότερες πληροφρορίες στην ιστοσελίδα Posted Image Δήλωση συμμετοχής

Εξετάσεις Οκτωβρίου 2013

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις στα Ιωάννινα και στη Ρόδο θα πραγματοποιηθούν από 26 έως και 29 Αυγούστου 2013.

Περισσότερες πληροφρορίες στην ιστοσελίδα Posted Image Δήλωση συμμετοχής

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου σε Αθήνα, Πάτρα και Χανιά έχουν ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να δείτε τις προσωπικές σας ημερομηνίες εξετάσεων και online: Posted Image Online Αναζήτηση ημερομηνιών

Goethe Αθήνας