Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη νέα εξέταση Ζertifikat B1 (Goethe-Institut, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch και Πανεπιστήμιο του Fribourg) και οδήγησαν σε χαμηλό ποσοστό επιτυχίας ιδιαίτερα στις ενότητες «Κατανόηση προφορικού λόγου» και «Κατανόηση γραπτού λόγου».

Σημείωμα για Zertifikat B1

deutsch.gr