Το Φωτόδεντρο αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση, οργάνωση, αποδοτική αναζήτηση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση.

Όλα τα αντικείμενα του Φωτόδεντρου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA. Εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε η ανάρτηση υλικού για τη Γερμανική γλώσσα. Το υλικό περιλαμβάνει ασκήσεις και πρόσθετο υλικό για γραμματική, κατανόηση κειμένου (Leseverstehen), λεξιλόγιο, ακουστική κατανόηση (Hörverstehen) όπως και πολλά διδακτικά παιχνίδια.

Καλύπτει τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και Α2 και είναι σχεδιασμένο για μαθητές ηλικίας από 10 έως 15 χρονών (Δημοτικό – Γυμνάσιο). Μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τον εκπαιδευτικό στην τάξη, όσο και από τους μαθητές στο σπίτι.

Για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του «Φωτόδεντρου» μεταβείτε στο http://photodentro.e...earch?locale=el

deutsch.gr