Γερμανικά: Οι εξετάσεις Μαϊου θα πραγματοποιηθούν 7-8/3.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες για την Αθήνα εδώ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι οριστικό. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής στη μέρα και ώρα της εξέτασης.

Την ημέρα της εξέτασης ο/η υποψήφιος/α προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο•45λεπτάπριν την έναρξη της γραπτής και 30 λεπτά πριν την έναρξη της προφορικής εξέτασης με το Δελτίο εξεταζόμενουσε έντυπη μορφή και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ.)•Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο στους/στις υποψήφιους/ες.

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα καθώς και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή (όπως tablet, smartwatchκλπ.) σε όληδιάρκεια της εξέτασης και των διαλειμμάτων. Η χρήση τους συνεπάγεται άμεσο αποκλεισμό από την εξέταση.•Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ανάμεσα στα τρία μέρη της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι παραμένουν στο εξεταστικό κέντρο.

Η διαδικασία της προφορικής εξέτασης διαρκεί περίπου 90 λεπτά.•Επιτρέπεται μπλε και μαύρο στυλό που δε σβήνει, ενώ απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού/ διορθωτικής ταινίας.

Η ακουστική κατανόηση στα επίπεδα Β1, Β2, Γ1, Γ2διεξάγεται με ακουστικά. Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, να χρησιμοποιήσει άλλη πηγή αναπαραγωγής ήχου.

Στην εξέταση Β2 επιτρέπεται η χρήση ελληνογερμανικού / γερμανοελληνικού ή άλλου δίγλωσσου λεξικού, ενώ στιςεξετάσειςΓ1και Γ2επιτρέπεται η χρήση γερμανογερμανικού λεξικού. Στο εξεταστικό κέντρο δεν διατίθενται λεξικά. Τα λεξικά απαγορεύεται να περιέχουν σημειώσεις ή υποδείγματα εκθέσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της εξέτασης εισάγοντας τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΔΤ, όπως δηλώθηκαν κατά την εγγραφή τους, στο αντίστοιχο πεδίο στην ιστοσελίδα www.osd.gr.