Μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Σικάγο δημοσίευσε μια έρευνα στο Psychological Science σύμφωνα με την οποία υποστηρίζεται πως σκεφτόμαστε πιο καθαρά και με περισσότερη λογική όταν σκεφτόμαστε σε ξένη γλώσσα.

Για να αποκτήσει βάση η θεωρία αυτή, σύμφωνα με το Gizmodo, πραγματοποιήθηκε το εξής πείραμα:

Οι ερευνητές ζήτησαν από εθελοντές να πάρουν μια υποθετική απόφαση ανάμεσα σε μια θεραπεία για μια ασθένεια που σίγουρα θα γιάτρευε το ένα τρίτο των αρρώστων και σε μια θεραπεία, η οποία είχε μόλις ένα τρίτο πιθανότητα γιατρειάς όλων των αρρώστων. Οι συμμετέχοντες μιλούσαν μια ξένη γλώσσα αλλά είχαν και την αγγλική ως μητρική και τους ζητήθηκε να λάβουν την απόφαση και στις δύο γλώσσες.

Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό: το 80% των εθελοντών διάλεξε την πιο ασφαλή επιλογή όταν η ερώτηση γινόταν στα αγγλικά αλλά όταν η ερώτηση γινόταν διαφορετικά σε όρους θανάτου ο αριθμός αυτός έπεφτε στο 47%. Ωστόσο, όταν η ερώτηση γινόταν σε μια ξένη γλώσσα οι συμμετέχοντες επέλεγαν την ασφαλή επιλογή σε ποσοστό 47% ανεξάρτητα του πως η ερώτηση γινόταν – υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η σκέψη ήταν πιο λογική σε μια ξένη γλώσσα αφού δεν υπήρχε αλλαγή στην απόφαση όταν στην ερώτηση έμπαινε το θέμα του θανάτου.

Το πείραμα επιβεβαιώθηκε και δεύτερη φορά με άλλους εθελοντές για τους οποίους είχε τεθεί η επιλογή στοιχήματος. Σε αυτό το πείραμα οι συμμετέχοντες στοιχημάτιζαν πιο λογικά και πιο ασφαλή όταν σκέφτονταν στην ξένη για αυτούς γλώσσα. Προφανώς, η διαδικασία σκέψης σε μια ξένη γλώσσα απαιτεί περισσότερη προσπάθεια που έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και αναλυτικοί.

Πρώτο Θέμα