Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ικανότητα να μιλούμε περισσότερες από μια γλώσσες δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική όσο είναι σήμερα. Το Language Rich Europe είναι ένα νέο πρόγραμμα που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ηγετών και υπευθύνων κρατικών και επιχειρηματικών φορέων, και βασίζεται σε έρευνα, ένα πρωτοποριακό εργαλείο μέτρησης και ένα δικτυο συνεργατών.

Ανακοίνωση του Πλαισίου για τις Γλωσικές Πολιτκές και Πρακτικές του Language Rich Europe

Πόσο καλά υποστηρίζεται η γλωσσομάθεια στην Ελλάδα; Είναι συντονισμένη η προσέγγιση στη χρήση των γλωσσών από διάφορους δήμους αλλά και επιχειρήσεις στη χώρα μας; Ανταποκρίνεται κατάλληλα η Ελλάδα στις γλωσσικές ανάγκες που προκύπτουν από τη μετανάστευση στις μέρες μας;

Μάθετε περισσότερα για τα παραπάνω θέματα στην εκδήλωση που διοργανώνουμε για την ανακοίνωση του Πλαισίου για τις Γλωσσικές Πολιτικές και Πρακτικές του προγράμματος Language Rich Europe, ως μέρος της συμμετοχής μας στη EUNIC (European Union National Institutes for Culture) Ελλάδος.

Το ερευνητικό αυτό Πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την εύρεση τρόπων για την ενθάρρυνση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την [email protected]. Posted Image Posted Image Posted Image Πότε: Posted Image Posted Image Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012, στις 6 μ.μ. Posted Image Posted Image Πού: Posted Image Posted Image Goethe Institut, Ομήρου 14-16, Αθήνα Posted Image Posted Image