Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση για τα 'International Summer Courses of Romanian Language and Civilisation' που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 'Babes-Bolyai' (Ρουμανία), από 1 έως 21 Ιουλίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική ιστοσελίδα ή στη συνημμένη ανακοίνωση για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Σχετικό Link: http://institute.ubb...n-language.html

Σχετικό Αρχείο: http://www.uoi.gr/fi...hments/4666.pdf