Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών στις οποίες το ποσοστό των μαθητών που μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα αυξήθηκε κατά το μέγιστο μεταξύ των ετών 2004 και 2006 από 43,7% σε 87,4% (δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ) και έτσι πλέον σήμερα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών για το συγκεκριμένο θέμα”, σημειώνει η Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας κα νεολαίας κα. Α. Βασιλείου έπειτα από σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Εξάλλου, το ποσοστό των μαθητών που μαθαίνουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα στην Ε.Ε. έχει αυξηθεί από 61,7% κατά την περίοδο 2001/2002 σε 73,2% σήμερα. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το ποσοστό των μαθητών που μαθαίνουν από δύο γλώσσες και άνω στα κράτη μέλη της Ε.Ε. παραμένει πολύ χαμηλό, κάτω από 5% στις περισσότερες χώρες, αν και με ουσιαστικές διαφορές από το ένα κράτος στο άλλο.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι οι γλώσσες είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ενωμένη στην πολυμορφία” αντανακλά την κεντρική θέση που κατέχει η πολυγλωσσία στην ΕΕ και κοινοτικές δράσεις όπως το “ψηφιακό θεματολόγιο” συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια. Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση σε χώρες της Ε.Ε., μετατρέπει την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ακριβή πολυτέλεια για τους νέους.

Σχολιάζοντας την παρατήρηση του Ελληνα Ευρωβουλευτή, η κα. Βασιλείου σημείωσε πως σήμερα ένα μεγαλύτερο ποσοστό του νεότερου ενήλικου πληθυσμού από εκείνο των προηγούμενων γενεών ισχυρίζεται ότι γνωρίζει ξένες γλώσσες, με εξαίρεση ορισμένα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, η Κύπρια Επίτροπος ανέφερε πως η Επιτροπή πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο ευρωπαϊκή έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες με στόχο να αναπτυχθούν αξιόπιστα συγκριτικά δεδομένα όσον αφορά τις γνώσεις ξένων γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προβλέπονται να δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο του 2012.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: “Σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για επικοινωνία, κινητικότητα και αναζήτηση απασχόλησης είναι αυξημένη, η πολυγλωσσία αποτελεί απαραίτητο εφόδιο των νέων. Πράγματι, η Ελλάδα καταγράφει θετικά ποσοστά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών των παιδιών, ωστόσο, και για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και τους ποιοτικούς δείκτες της εκμάθησης ξένων γλωσσών στα ελληνικά σχολεία καθώς και το κόστος που επιβαρύνει την ελληνική οικογένεια εξωσχολικά η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα”.

gimnasio.gr