Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Συστημάτων

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με παράθεση εκπαιδευτικών συστημάτων σε διάφορες χώρες.

Υλοποιημένο στην Αυστρία με τίτλο Dynot

dictyo.gr