Για να εισαγάγετε τους ειδικούς γαλλικούς χαρακτήρες σε κείμενο στην γαλλική γλώσσα υπάρχουν δύο επιλογές

1. Εισαγωγή γλώσσας

Από την επιλογή γλώσσας στα δεξιά του κεντρικού παραθύρου στα windows προσθέτετε την γαλλική γλώσσα ( στην συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε την διάταξη των χαρακτήρων ανάλογα με το πληκτρολόγιό σας )

2. Σε περίπτωση που θελήσετε πιό απλή λύση σε αυτή την σελίδα μπορείτε να επιλέξετε - χωρίς απολύτως καμμία άλλη ρύθμιση - τους ειδικούς χαρακτήρες και στην συνέχεια να τους προσθέσετε / αντιγράψετε στο κείμενό σας

Écrivez un texte avec des caractères spéciaux puis copiez-le dans votre document

Εδώ θα βρείτε τους απευθείας κώδικες των εν λόγω ειδικών χαρακτήρων

Raccourcis clavier ( code ASCII & code ANSI ) des caractères spéciaux du français

. xeniglossa.gr / KxgHellas.gr