5,2 δισ. ευρώ για φροντιστήρια και ιδιωτικά

Από αυτά τα 2 δισ. αφορούν υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το ελληνικό κράτος.

Το μισό Μεσοπρόθεσμο 2013 – 2014 δίνουν οι Ελληνες γονείς κάθε χρόνο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Συνολικά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται για φροντιστήρια ξένων γλωσσών και προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ωδεία, γυμναστήρια, αλλά και για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, βιβλία και γραφική ύλη, για σπουδές σε ΑΕΙ «εκτός έδρας» και δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οπως δείχνει η τελευταία έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, για υπηρεσίες που δεν παρέχει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνονται περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 40% της συνολικής ιδιωτικής εκπαιδευτικής δαπάνης ετησίως. Μόνο στο Γυμνάσιο και το Λύκειο οι γονείς δίνουν για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών τους (ξένες γλώσσες, πληροφορική, τέχνες, αθλητισμό) και την προετοιμασία τους για τις εισαγωγικές στα ΑΕΙ εξετάσεις (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα) 1,459 δισ. ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ