Οι υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας ( Κεντρικές και Περιφερειακές) εργάζονται συστηματικά και τακτικά για την τήρηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας όλων των ιδιωτικών σχολείων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης.Αυτά αναφέρει σε γραπτή του απάντηση σε σχετική ερώτηση ο υφυπουργός Παιδείας και συνεχίζει λέγοντας ότι στην περίπτωση δε που διαπιστωθεί ( είτε από ελέγχους της υπηρεσίας είτε κατόπιν συγκεκριμένων καταγγελιών) λειτουργία εκτός πλαισίου νομιμότητας προβαίνουν άμεσα στις δέουσες διοικητικές ενέργειες ( διερεύνηση, απόδοση πειθαρχικών κυρώσεων, παραπομπή στη δικαιοσύνη κλπ.).

Στο άρθρο 62 του Ν4310/2014 προβλέπεται ότι για το σχολικό έτος 2014-15 οι αιτήσεις για ίδρυση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης σχολικών μονάδων ιδιωτικής εκπαίδευσης θεωρούνται εμπρόθεσμες εφ’ όσον υποβλήθηκαν στη Διοίκηση μέχρι και την 11/9/2014. Επομένως, αναφέρεται στην απάντηση, οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ επεξεργάζονται και αποφαίνονται περί αιτήσεων ενδιαφερομένων για ίδρυση τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων που υποβλήθηκαν μέχρι την 11/9/14 και αφορούν το σχολικό έτος 2014-15.

Δέκα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει ερώτηση ζητώντας να μάθουν από τον υπουργό Παιδείας τι έχει πράξει το ΥΠΑΙΘ από τις 31/8/14 για τα ιδιωτικά σχολεία που συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια εκδίδοντας παράνομους τίτλους, εξαπατώντας τους γονείς που πληρώνουν δίδακτρα και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών τους.

Επίσης ζητούσαν να τους γνωστοποιηθούν τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει το ΥΠΑΙΘ ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η νομιμότητα των εκδιδόμενων τίτλων σπουδών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που λειτουργούν χωρίς άδεια.

newsbeast.gr