Το ινστιτούτο Cervantes ανακοίνωσε επίσημα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων DELE 11/2013

Tα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί από τις 14/2/2014

Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων diplomas.cervantes.es/ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα DELE της εξεταστικής Νοεμβρίου 2013.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των αποτελεσμάτων της εξεταστικής Νοεμβρίου 2013 λήγει στις 14 Μαρτίου 2014. Το έντυπο με τις πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία αίτησης αναθεώρησης και οι αιτήσεις βρίσκονται στο link: diplomas.cervantes.es/es/informacion/reclamacion_revision_examen.htm