Πώς θα γραφτείτε;

Τόπος:

INSTITUTO CERVANTES

Γραμματεία

Μητροπόλεως, 23

10557 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 36 34 117 / εσωτ. 1

[email protected]; [email protected]


Ωράριο

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00 – 13:00 και 16:00 – 18.00

Παρασκευή: 10:00 – 13:00


Τι χρειάζεστε για την εγγραφή:

 • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη. Είναι πολύ σημαντικό στην αίτηση εγγραφής να σημειώσετε το δίπλωμα και την πόλη στην οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος.

 • Απόδειξη κατάθεσης (πρωτότυπο).

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.


Τρόποι πληρωμής

 • Με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του Instituto Cervantes Αρ. Λογ. 5049-061092-959 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. IBAN: GR21 0172 0490 0050 4906 1092 959 SWIFT-BIC: PIRBGRAA

 • Με πιστωτική κάρτα: VISA ή MASTERCARD (μόνο), αποκλειστικά στο Instituto Cervantes της Αθήνας.

Ομαδικές εγγραφές

Οι ομαδικές εγγραφές θα πρέπει να έχουν γίνει:

 • Εξεταστική Απριλίου: έως 28 Φεβρουαρίου

 • Εξεταστική Μαΐου: έως 4 Απριλίου

 • Εξεταστική Ιουλίου: έως 6 Ιουνίου

 • Εξεταστική Νοεμβρίου: έως 10 Οκτωβρίου

Σημαντικό:

 • Δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση

 • Η εγγραφή σε ένα δίπλωμα δεν προαπαιτεί την κατοχή του διπλώματος του προηγούμενου επιπέδου.


Από την εξεταστική του Απριλίου 2014 τροποποιείται η διαδικασία εγγραφής για τις εξετάσεις των διπλωμάτων DELE.

Για την εγγραφή θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


 • BHMA 1- Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής με τα ζητούμενα στοιχεία.

  Μπορείτε να προμηθευτείτε την αίτηση εγγραφής από το Instituto Cervantes de Atenas, Μητροπόλεως 23, να την ζητήσετε με mail: [email protected] ή [email protected] ή να την κατεβάσετε πατώντας ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
 • ΒΗΜΑ 2- Αποστείλετε με συστημένη επιστολή ή προσκομίστε προσωπικά στο Instituto Cervantes τα παρακάτω:

  • Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Αν οι υποψήφιοι είναι ανήλικοι ή δεν έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από την Αστυνομία.

  • Αποδεικτικό της κατάθεσης του ποσού των εξέταστρων στην Τράπεζα (πρωτότυπο). Η κατάθεση του ποσού των εξέταστρων θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε έναν από τους υποψήφιους.

  • Για τους υποψήφιους ΑΜΕΑ: πιστοποιητικό ιατρού και ένα (κατά προτίμηση) κινητό αριθμό τηλεφώνου.
 • ΒΗΜΑ 3- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του (www.atenas.cervantes.es), μετά από την ημερομηνία που θα ορίζεται σε κάθε εξεταστική περίοδο και δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 2014

  Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν το πρόγραμμα τους, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο εξέτασης των γραπτών και προφορικών τους εξετάσεων στην ιστοσελίδα μας από τις ακόλουθες ημερομηνίες και μετά:

  • Εξεταστική Απριλίου: από 24 Μαρτίου

  • Εξεταστική Μαΐου: από 28 Απριλίου

  • Εξεταστική Ιουλίου: από 30 Ιουνίου

  • Εξεταστική Νοεμβρίου: από 3 Νοεμβρίου
 • ΒΗΜΑ 4- Από την ιστοσελίδα κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και συμπληρώστε το με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Δελτίο Υποψήφιου θα βρίσκεται μόνο στην ιστοσελίδα και η εκτύπωσή του γίνεται μόνο από εκεί. ΔΕΝ θα αποσταλεί κανένα δελτίο υποψήφιου ταχυδρομικά ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Συνεπώς, είναι ευθύνη κάθε υποψηφίου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων για την ημέρα και ώρα εξέτασής του.

 • ΒΗΜΑ 5- Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα προσωπικά σας στοιχεία που αναγράφονται στο πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, παρακαλούμε να το διορθώσετε σημειώνοντάς το στο αντίστοιχο απόκομμα του δελτίου υποψήφιου. Την ημέρα της προφορικής σας εξέτασης, εάν έχετε διαπιστώσει κάποιο λάθος στα προσωπικά στοιχεία σας, θα πρέπει να παραδώσετε το απόκομμα του δελτίου υποψήφιου με τις διορθώσεις στην εξεταστική επιτροπή που θα σας εξετάσει. • ΒΗΜΑ 6- Την ημέρα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ο υποψήφιος πρέπει να προσέλθει στον τόπο της εξέταση την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων με το δελτίο υποψηφίου που θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ο ίδιος με τα ατομικά του στοιχεία, και την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο του.

 • ΒΗΜΑ 7- Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διατηρήσει το ατομικό του δελτίο υποψηφίου ώστε να μπορέσει να μάθει τα αποτελέσματα και το βαθμό του από την ιστοσελίδα του Instituto Cervantes

  (www.diplomas.cervantes.es)

Ειδικές περιπτώσεις

Υπήκοοι ισπανόφωνων χωρών

Οι υπήκοοι ισπανόφωνων χωρών που διαμένουν σε χώρες όπου η ισπανική δεν είναι η επίσημη γλώσσα, μπορούν να εγγραφούν εάν πληρούν τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:


 • Να μην είναι τα ισπανικά η μητρική γλώσσα του ενός γονέα

 • Να μην είναι τα ισπανικά η μητρική τους γλώσσα

 • Να μην είναι τα ισπανικά η συνήθης γλώσσα επικοινωνίας τους

 • Να μην έχουν πραγματοποιήσει μέρος ή το σύνολο της Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε ισπανόφωνο Ίδρυμα.

Δίπλωμα A1 escolar

Έφηβοι έως 15 ετών: Το Δίπλωμα Α1 escolar (διεξάγεται μόνο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου) απευθύνεται σε νέους αυτής της ηλικίας. Ωστόσο, εάν κάποιος θέλει να παρουσιαστεί στην εξέταση των ενηλίκων, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.

Δίπλωμα B1 escolar

Έφηβοι έως 17 ετών: Το Δίπλωμα B1 escolar (διεξάγεται μόνο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου) απευθύνεται σε νέους αυτής της ηλικίας. Ωστόσο, εάν κάποιος θέλει να παρουσιαστεί στην εξέταση των ενηλίκων, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.