Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.Η εγγραφή στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνει κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.

Σύμφωνα με το Instituto Cervantes το πρόγραμμα είναι ως εξής:


Απρίλιος 2019

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 6 Φεβρουαρίου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 5 Απλριλίου


Μάιος 2019

Επίπεδα: A1 escolar και A2/B1 escolar
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 27 Μαρτίου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 24 Μαΐου

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 27 Μαρτίου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 25 Μαΐου


Ιούλιος 2019

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 16 Μαΐου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 12 Ιουλίου


Οκτώβριος 2019

Επίπεδα: A2, B1, B2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 21 Αυγούστου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου


Νοέμβριος 2019

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 14 Νοεμβρίου 2018 - 9 Οκτωβρίου 2019
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 23 Νοεμβρίου


Προσοχή:
Στις εξεταστικές Μαίου και Νοεμβρίου, οι προφορικές εξετάσεις συνήθως διεξάγονται την εβδομάδα μετά από τις γραπτές. Σε όλες τις άλλες εξεταστικές, οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται πριν ή και μετά από τις γραπτές.


Ειδοποίηση: Οι γραπτές εξετάσεις όλων των επιπέδων ξεκινούν στις 09.00 το πρωί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο (βλέπε ατομικό πρόγραμμα εδώ, ώστε να πληροφορηθείτε τον τόπο διεξαγωγής τον γραπτών και προφορικών σας εξετάσεων) στις 08.30 το πρωί.

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πάντα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (πόλη).


Τιμές

ΕΠΙΠΕΔΟΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
A175€63,75€
A1 Escolar75€63,75€
A285€72,25€
A2/B1 Escolar110€93,50€
B1110€93,50€
B2125€106,25€
C1140€119,00€
C2145€123,25€

Επιστροφές λόγω ματαίωσης / αλλαγής επιπέδου / ακύρωσης συμμετοχής:

  • Για κάθε υποψήφιο ισχύουν ξεχωριστές προθεσμίες ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου.
  • Μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, θα γίνεται επιστροφή του 100% του ποσού των εξετάστρων.