.

Παράταση εγγραφών για τις εξετάσεις CELI περιόδου Ιουνίου 2012

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές για τις εξετάσεις CELI περιόδου Ιουνίου 2012, έχει δοθεί παράταση έως τις 02/05/2012.

.