ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CELI (1,2,3,4,5) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η 18η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

AVVISO

L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA INFORMANO CHE LA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI CELI (1,2,3,4,5) RIMANE INVARIATA ED E’ IL 18 GIUGNO 2012.