Τα πιο διαδεδομένα πτυχία για την πιστοποίηση της γνώσης των ιταλικών είναι το CELI, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και το Diploma.

Τα διπλώματα CELI δίνονται από το πανεπιστήμιο της Perugia, το ΚΠΓ από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Diploma από το Ιταλικό Ινστιτούτο.

To CELI αποτελείται από 5 επίπεδα, τα οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα.

To Celi Impatto, από τον Μάρτιο του 2014, εξετάζεται και στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα κάθε Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αποτελείται από τα επίπεδα Α1-Γ2.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο προσφέρει το Diploma di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Β2, το Diploma Avanzato di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Γ1 και το Diploma Superiore di Lingua Italiana που είναι επιπέδου Γ2.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάθε Ιούνιο και Νοέμβριο.

Επιπλέον, υπάρχουν τα πτυχία CILS από το πανεπιστήμιο της Siena και PLIDA από την Società Dante Alighieri.

Posted Image

italianonlinegr.blogspot.gr