ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

“ DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA”

Φθινοπωρινή Περίοδος 2014
 • Γραπτές εξετάσεις Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

   • Ημερομηνίες εγγραφής 20 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2014

   • Ωράριο εγγραφών Καθημερινά 12.00 – 14.00

   • Τόπος εγγραφών Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47)

   • Τρόπος πληρωμής Ονομαστική Κατάθεση του υποψηφίου στον Αρ. Λογαριασμού

   • 129/480364-75 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

   • Εξέταστρα 90 €

   • Εξέταστρα για όποιον επαναλαμβάνει ένα μέρος της εξέτασης (γραπτό ή προφορικό) 45 €

   • Εξέταστρα για όποιον επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση 80 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

 • Αίτηση εγγραφής (που χορηγείται είτε από το Ιταλικό Ινστιτούτο ή βρίσκεται ως συνημμένο έγγραφο στο site του Ινστιτούτου http://www.iicatene.esteri.it) συμπληρωμένη με κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και θα με υποχρεωτική συμπλήρωση της διεύθυνσης e-mail.

 • Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε απευθείας στο Ιταλικό Ινστιτούτο, είτε με συστημένη επιστολή ή με courier.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στις εξετάσεις την παραπάνω ειδοποίηση καθώς και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.