Ένα καινούργιο ξεκίνημα για την καινούργια χρονια για καθηγητες/καθηγήτριες με επαγγελματισμό:

EFL METHODOLOGY UPDATE COURSE

JANUARY 12 - MAY 25, 2014, 10:00 - 14:30

Various options for attending:

Full Course

Half Course

Individual Sessions

Email: [email protected] OR

Call: 210 52 32 598

Visit our website: www.etc-seminars.gr