Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει προγραμματίσει ένα νέο σεμινάριο για καθηγητές με Let’s talk about scoring: what the new ECCE and ECPE scoring means and how it works. Το σεμινάριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους καθηγητές να μάθουν πως ερμηνεύεται το σύστημα βαθμολόγησης και αναφοράς αποτελεσμάτων του CaMLA και πως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη για την προετοιμασία των μαθητών τους.

Τα σεμινάρια για την βαθμολόγηση του ECCE and ECPE προσφέρονται στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Hμερομηνία Ώρα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 10:00-12:00

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 10:00-12:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 10:00-12:00

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 10:00-12:00

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 10:00-12:00

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 10:00-12:00