Πέμπτη 17/09/2015 | Αθήνα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

09.30-14,00: εργαστήριο ΤΠΕ για τους μαθητές Δημοτικού / Γυμνασίου

16.30-21.00: εργαστήριο ΤΠΕ για τους μαθητές Λυκείου


Δευτέρα 21/09/2015 | Πάτρα – Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

9.00-13.30: εργαστήριο ΤΠΕ


Δευτέρα 21/09/2015 | Αγρίνιο – Χώρος εν αναμονή επιβεβαίωσης

17.30-19.30: εργαστήριο Βίντεο


Τρίτη 22/09/2015 | Ιωάννινα – Χώρος εν αναμονή επιβεβαίωσης

10.00-12.00: εργαστήριο Βίντεο

16.00-20.30: εργαστήριο ΤΠΕ


Τετάρτη 23/09/2015 | Λάρισα – Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

16.30-21.00: εργαστήριο ΤΠΕ


Πέμπτη 24/09/2015 | Λαμία – Χώρος εν αναμονή επιβεβαίωσης

17h30-19h30: εργαστήριο Βίντεο


Παρασκευή 25/09/2015 | Αθήνα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

10.00-12.00: εργαστήριο Βίντεο

16.30-21.00: εργαστήριο ΤΠΕ για τους μαθητές Λυκείου


Δείτε το περιεχόμενο του εργαστηρίου

Οι εκδόσεις CLEinternational σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προτείνουν έναν τρίτο κύκλο δωρεάν εκπαιδευτικών ημερίδων για το σύνολο των καθηγητών γαλλικής γλώσσας με θέμα τη χρήση διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία των γαλλικών.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος – για κρατήσεις επικοινωνήστε με την Annick HATTERER, εκπαιδεύτρια CLE International, τηλεφωνικά στο 69.42.25.25.11 ή με mail στο [email protected][email protected]