Ρεπορτάζ KxgHellas

Σύμφωνα με το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στις περιοχές αμιγούς κατοικίας πλην της χρήσης κατοικίας επιτρέπονται επίσης και οι παρακάτω χρήσεις :

1. Κοινωνική πρόνοια

2. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

3. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)

4. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 400 τμ. συνολικής επιφάνειας

δόμησης

5. Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας

6. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ψιλικών, γαλακτοπωλείο, πρατήριο γάλακτος, άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής,. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

7. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) εφ όσον προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο

8. Ξενοδοχειακά καταλύματα – ξενώνες μέχρι 40 κλίνες, εφ όσον προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.


Σε αυτόν τον σύνδεσμο του Yπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής υπάρχει Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων που θα είναι ανοικτός για τους ενδιαφερόμενους μέχρι 29 Φεβρουαρίου να διατυπώσουν προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα.

Γενική πρόταση των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι :

"Το προτεινόμενο καθεστώς λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών είναι άδικο και πλήττει ευθέως χιλιάδες λειτουργούντα επί δεκαετίες κέντρα ξένων γλωσσών στις περιοχές εκτός των κέντρων των πόλεων συνοικιακά."

Θεωρούν ότι "οι ρυθμίσεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του προτεινόμενου σχεδίου ΠΔ που αφορούν τις περιοχές αποκλειστικής και αμιγούς κατοικίας πρέπει να τροποποιηθούν με την προσθήκη της φράσης: «και τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης περιλαμβανομένων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών»".

Τέλος ζητούν " μία νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει τουλάχιστον τη μεταβίβαση των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών που ήδη λειτουργούν σε περιοχές αποκλειστικής και αμιγούς κατοικίας στα τέκνα των φροντιστηριούχων που στο πρόσωπό τους υφίστανται οι προϋποθέσεις της σχετικής διοικητής άδειας λειτουργίας "

Παράλληλα στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις θέσεις της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος, όπως αυτές εκφράζονται στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Ο.Ε.Φ.Ε. και ταυτίζονται με τα αιτήματα πολλών Ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

View attachment: amigkat.pdf

KxgHellas.grPosted Image