Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

Για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Απαραίτητη παραμένει η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και μέσω Διαδικτύου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΕ ΦΕΚ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

esos inital.gr