Έντονο ενδιαφέρον για εκμάθηση γλωσσών που δεν συνηθίζονται στη χώρα μας

Ο περισσότερο «φορτωμένος» μήνας είναι για τους μαθητές κυρίως αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ο Μάιος καθώς πρέπει να αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις τόσο στο σχολείο, στις πανελλαδικές αλλά και των ξένων γλωσσών. Με δεδομένο ότι όλες οι εξετάσεις είναι βαρύνουσας σημασίας για τα παιδιά και το μέλλον τους, είναι ένας μήνας «δύσκολος» για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Φυσικά οι εξετάσεις κάθε είδους θα πρέπει να αποτελούν και μέρες χαράς καθώς είναι ένα βήμα προς το μέλλον και την εξέλιξη των νέων ανθρώπων και ταυτόχρονα σηματοδοτούν το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια έρευνα η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο και εκτός άλλων εκπαιδευτικών ζητημάτων έχει ειδικές αναφορές και στην ξενόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα μας. Η ερευνά γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας πληροφορικής Keystone, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμμετέχουν μαθητές από ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι δύο.

Πρώτον ότι οι μαθητές, που πήραν μέρος στην έρευνα επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι δηλαδή τα ίδια τα παιδιά προτιμούν να μαθαίνουν τις ξένες γλώσσες στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και όχι στο σχολείο .

Ένα δεύτερο εύρημα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι οι νέοι σιγά-σιγά επιθυμούν να μάθουν κάποια άλλη ξένη γλώσσα όχι από τις μέχρι τώρα συνηθισμένες δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή ιταλικά.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι νέοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά για γλώσσες όπως τα αραβικά, τα ιαπωνικά, τα κινέζικα, τα ρώσικα, τα σουηδικά ακόμη και τα τουρκικά. Τα ευρήματα αυτά έχουν τη σημασία τους αφού είναι πλέον εμφανές ότι τα νέα αγόρια και κορίτσια πλέον στρέφονται και σε γλώσσες που μέχρι τώρα εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι επιθυμούσαν να μάθουν, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες για το μέλλον της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που ανέρχεται στο 13.7% δήλωσε ότι θα επιθυμούσε να μάθει κινέζικα, ακολουθούν αυτοί που δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν αραβικά και ρώσικα με ποσοστό 9.1%, ιαπωνικά με ποσοστό 8,6%, σουηδικά με ποσοστό 5,7% και τούρκικα με ποσοστό 4,6%. Φυσικά τα ποσοστά δεν είναι τόσο μεγάλα όσο για τις άλλες «μεγάλες» γλώσσες αλλά όμως δεν παύουν να είναι υψηλά και πάντως καταδεικνύουν τη στροφή των νέων και για άλλες λιγότερο συνηθισμένες γλώσσες, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα.

Κατά τα λοιπά οι μαθητές απαντώντας στο ίδιο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι η όποια ουσιαστική γνώση ξένων γλωσσών οφείλεται στη διδασκαλία στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε ποσοστό 72.9% και στο σχολείο σε ποσοστό μόνο 4%. Μάλιστα δήλωσαν ότι οι ίδιοι αδιαφορούν να μάθουν κάποια γλώσσα στο σχολείο αφού προφανώς θεωρούν ότι αδυνατεί να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια ενώ ταυτόχρονα πιστεύουν ότι και οι καθηγητές είτε είναι ανεπαρκείς είτε αδιαφορούν για να τους διδάξουν.

Ποιες ξένες γλώσσες που γνωρίζεις λίγο ή καθόλου θα ήθελες να μάθεις.

Οι μαθητές έχουν μέχρι 3 επιλογές

Αγγλικά 28.5%

Αλβανικά 1.7%

Αραβικά 9.1%

Γαλλικά 32.0%

Γερμανικά 32.0%

Ιαπωνικά 8.6%

Ινδικά 3.4%

Ισπανικά 33.4%

Ιταλικά 51.4%

Κινέζικα 13.7%

Ολλανδικά 2.3%

Ουγγρικά 0.6%

Πολωνικά 0.3%

Πορτογαλικά 3.4%

Ρουμανικά 0.6%

Ρωσικά 9.1%

Σερβικά/Κροατικά 1.1%

Σουηδικά 5.7%

Τουρικά 4.6%

Τσεχικά 1.7%

Άλλη γλώσσα 2.3%


Η ενδεχόμενη αδυναμία του σχολείου να προσφέρει επαρκή διδασκαλία ξένων γλωσσών οφείλεται περισσότερο:

Σε έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού 6.9%

Σε αδιαφορία ή ανεπάρκεια των καθηγητών 28.3%

Στην αδιαφορία των μαθητών 45.7%

Στον μικρό αριθμό ωρών που διδάσκονται 19.1%


Η όποια ουσιαστική γνώση ξένων γλωσσών έχεις οφείλεται περισσότερο

Σε δική σου ατομική προσπάθεια και αυτοδιδασκαλία 5.6%

Στη διδασκαλία στο σχολείο 4.0%

Στη διδασκαλία σε φροντιστήριο 72.9%

Στη διδασκαλία σε ιδιαίτερα 13.6%

Σε παραμονή στη χώρα όπου μιλιέται η γλώσσα 1.7%


lingua.edu.gr