Αριθ. Πρωτ.34896-3

Αριθ. Εγκυκλ.: 1476

Αθήνα, 2/11/2013Προς: Όλους τους Τοπικούς Συλλόγους


Επειδή κατά έγκυρες πληροφορίες μας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που κατά την άποψή μας οδηγούν το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε αφανισμό, σαν παράδειγμα αναφέρουμε, τη λήξη των όποιων αδειών έχουμε στις 31/8/2013, την έκδοση νέων αδειών εντός τετραμήνου αλλά την έναρξη της λειτουργίας την επόμενη χρονιά, τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σαν προϋπόθεση αδειοδότησης, την επιβολή νέων κριτηρίων κτηριακής καταλληλότητας π.χ. 4,5 τετραγωνικά ανά μαθητή ανά ώρα, τη δυνατότητα άρσης της αδείας για οποιαδήποτε παράβαση χωρίς πρόβλεψη εύλογου χρόνου για τακτοποίησή της κλπ σας καλούμε

1) Να στείλετε στο Υπουργείο Παιδείας (υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο [email protected] και Γεν.Γραμματέα Κυριαζή Αθανάσιο [email protected]) έγγραφη διαμαρτυρία για την παντελή έλλειψη διαβούλευσης και ενημέρωσής μας και τον επιχειρούμενο αιφνιδιασμό των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης με επαπειλούμενη ανατροπή όλου του θεσμικού πλαισίου που τον αφορά ερήμην του. Να ζητάτε επίσης να ανασταλεί η οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση σε θέματα που μας αφορούν προκειμένου να υπάρξει ενημέρωσή μας και διαβούλευση.

2) Να ενημερωθούν για τα θέμα όλοι οι βουλευτές της περιοχής σας για να παρέμβουν άμεσα στο Υπουργείο και να ζητήσουν ενημέρωση για το σχετικό νομοσχέδιο πριν από την κατάθεσή του στη βουλή όποτε και αν αυτή γίνει και να απαιτούν την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και της διαφάνειας.

Τέλος, συνάδελφοι πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να ενημερωθούν όλα τα μέλη σας ιδιαίτερα αυτά που με τη αποχή τους από τι δραστηριότητες του σωματείου αποδυναμώνουν το συνδικαλιστικό τους φορέας ότι για άλλη μια φορά καλούμαστε να δώσουμε τον αγώνα ύπαρξης και επιβίωσης και για αυτούς.

Ελπίζουμε να το κατανοήσουν ότι το συνδικαλιστικό όργανο είναι η μόνη τους ασπίδα ενάντια σε επιβουλές και η αποδυνάμωσή του μοιραία θα σημάνει και το δικό τους τέλος έστω και αν έχουν κάποια προσωρινά οφέλη από άλλες δραστηριότητες.

Με τη διαβεβαίωση ότι με συναίσθηση της ευθύνης μας εμείς θα πράξουμε το καθήκον μας και θα αγωνιστούμε δυναμικά, όπως πάντα, για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα όλων των συναδέλφων σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις προσπάθειες που θα καταβάλλετε και τη δική σας αφοσίωση στο κοινό αυτό αγώνα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Μιχαηλίδης Β. Κροντήρης