ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΚΟΪΝΑ

ΑΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών φέρνει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Κάθε τρία χρόνια θα διενεργείται πλέον ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στα δημόσια σχολεία. Τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός αυτός γινόταν κάθε δυο έτη.

Επίσης, μια άλλη παράγραφος του νομοσχεδίου, που αντικαθιστά διάταξη του ν. 1566/85, και αφορά τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών προκαλεί αντιδράσεις. «Για παράδειγμα, θα μπορεί να μετακινηθεί ένας καθηγητής της Αγγλικής Γλώσσας από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ακόμη και αν έχει οργανική θέση. Διαφωνούμε με τη ρύθμιση διότι ακόμη και οι υπεραριθμίες είναι ευθύνη της υπηρεσίας και μπορούν εύκολα να εξομαλυνθούν με το να μη γίνουν μεταθέσεις για μία χρονιά στις ειδικότητες, όπου υπάρχουν υπεράριθμοι. Εδώ έχουμε υποχρεωτικές μεταθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών, είτε έχουν είτε δεν έχουν οργανική θέση», ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νίκος Παπαχρήστος τονίζοντας πως προωθείται η κατάργηση της οργανικής θέσης, η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τη μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων.

Επανεξετάζονται όλες οι άδειες

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία, τα 2.500 φροντιστήρια, τα 8.000 κέντρα ξένων γλωσσών, τα κολέγια, τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα κέντρα διά βίου μάθησης, τα οποία θα πρέπει να αδειοδοτηθούν από την αρχή. Οι υπάρχουσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα πρέπει να επανεξεταστούν όλες οι άδειες.

Ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ

To πολυνομοσχέδιο με τις διατάξεις που προβλέπει για τη λειτουργία των φροντιστηριακών μονάδων, μετά τις χτεσινές βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν με το υπουργείο Παιδείας, κινείται σε θετική κατεύθυνση, όπως δήλωσε στον «Α» ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος), Κώστας Αμπατζίδης. Βέβαια, όπως είπε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. «Ελπίζουμε πως με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας, μεταξύ της Πολιτείας και της ΟΕΦΕ, θα συνεχίσουμε στο μέλλον τη διαδικασία αντιμετώπισης όλων των θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή και την εξειδίκευση των απαιτήσεων που θέτει το νέο νομικό πλαίσιο», είπε ο κ. Αμπατζίδης εξηγώντας πως υπάρχει ένα βασικό σημείο διαφωνίας. «Πιστεύουμε ότι στο χώρο ιδιωτικής εκπαίδευσης οι ρόλοι πρέπει να είναι διακριτοί. Η δυνατότητα που παρέχει το σχέδιο νόμου στα ιδιωτικά σχολεία να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα πρέπει να αφαιρεθεί. Δημιουργεί σύγχυση και παρενέργειες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χρ. Γκροζούδης: «Μας αιφνιδιάζουν…»

«Οι ρυθμίσεις μας αιφνιδιάζουν. Δεν ήμασταν ενημερωμένοι και τα μάθαμε από τον Τύπο. Φαίνεται ότι οι αλλαγές γίνονται κατ’ επιταγή της τρόικας για απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Το κείμενο θα έπρεπε να δοθεί σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Χρήστος Γκροζούδης.

Κολέγια

Για τα κολέγια το νομοσχέδιο αναφέρει ότι «είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) και κάθε άλλου είδους σύμβαση με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης».

Το διδακτικό προσωπικό των κολεγίων εγγράφεται με αίτησή του σε μητρώο διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο τμήμα κολεγίων του υπουργείου Παιδείας, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής.

Οι κολεγιάρχες υποστηρίζουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 20.000 αποφοίτων των κολεγίων παραπέμποντας στο Θ17 (παρ. 5) του πολυνομοσχεδίου, όπου επισημαίνονται τα εξής: «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού».

«Είναι μία πολύ μεγάλη αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ελληνικών Κολλεγίων, Κωνσταντίνος Καρκανιάς, υποστηρίζοντας πως οι απόφοιτοι των κολεγίων μπορούν να αποκτήσουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ, εφόσον καταθέσουν αίτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και πάρουν την επαγγελματική αναγνώριση. Ωστόσο, δεν εξισώνεται το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των πτυχίων, όπως τόνισε ο κ. Καρκανιάς.

«Δηλαδή έχουμε διαδικασίες αναγνώρισης για όλες τις ειδικότητες, ενώ μέχρι τώρα το υπουργείο προχωρούσε σε αναγνωρίσεις μόνο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (μηχανικών, ψυχολόγων, δικηγόρων κ.λπ.)», παρατήρησε ο κ. Καρκανιάς εξηγώντας πως θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο ΣΑΕΠ και απόφοιτοι Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής.

Σχολιάζοντας τις γενικότερες αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στο χώρο των κολεγίων, ο κ. Καρκανιάς σημείωσε πως το αρνητικό είναι ότι γίνονται πιο απαιτητικές οι προϋποθέσεις λειτουργίας. «Δεν είμαστε αντίθετοι σε επίπεδο αρχής, αλλά δεν ήταν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα δημιουργηθούν ανάγκες σύμπτυξης ή σύμπραξης κολεγίων για να δημιουργηθούν μεγαλύτερες μονάδες», επισήμανε ο πρόεδρος του συνδέσμου. «Το υπουργείο έχει κάνει μία πολύ τολμηρή παρέμβαση στα θέματα όλων των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Ελπίζω να αποδειχτεί και σωστό», τόνισε ο κ. Καρκανιάς χαρακτηρίζοντας θετική την επαναφορά του τίτλου «κολέγιο».

Πανεπιστήμια

Στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης τα πανεπιστήμια θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πιο ευέλικτα τα αποθεματικά τους για τη διαχείριση των οικονομικών τους. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, «η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου ΑΕΙ ποσοστό έως 40% του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών».