Επιστολή συμπαράστασης απέστειλε η ΟΕΒΕΝΗ προς: 1. Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο Κων/νο 2. Γεν. Γραμματέα Υπ. Παιδείας κ. Κυριαζή Αθανάσιο 3. Βουλευτές Ν. Ηρακλείου 4. Πανελλήνια Ομοσπονδία PALSO 5. Σύλλογο Ιδ. Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ν. Ηρακλείου . 6. ΜΜΕ

Θέμα: Στήριξη Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO και του συνόλου της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κύριε Υπουργέ, Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών κι Εμπόρων Νομού Ηρακλείου έχοντας ενημερωθεί για το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο εξήγγελλε το Υπουργείο Παιδείας και τις απαιτήσεις που έχει από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών PALSO προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ν. Ηρακλείου, ο οποίος είναι μέλος της και βέβαια σε όλους τους συναδέλφους- μέλη της PALSO σε όλη την Ελλάδα .

Neakriti.gr