Λιβαδειά, 23/11/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟΓια δεκαετίες η αγορά έχει επιβάλει την ύπαρξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και τους έχει αναθέσει τον αναντικατάστατο ρόλο της εκμάθησης ξένων γλωσσών στους Έλληνες πολίτες.

Έχουμε ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο αυτό και είναι κοινά αποδεκτό ότι οι νέοι Έλληνες είναι από τους πλέον γλωσσομαθείς στην Ευρώπη και κατέχουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση καλής γνώσης σε δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες, αναγκαίο εφόδιο στην αγορά εργασίας σήμερα. Το έργο των Κ.Ξ.Γ. έχει αναγνωρισθεί από την ίδια την πολιτεία με δηλώσεις πολλών Υπουργών Παιδείας.

Ο νέος μνημονιακός νόμος επιχειρεί να αφαιρέσει το έργο αυτό από τα Κ.Ξ.Γ. για να το αναθέσει όχι στο Δημόσιο σχολείο για το οποίο ουδεμία προσπάθεια αναβάθμισης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών γίνεται, αλλά σε μεγάλα πολυεκπαιδευτήρια στα οποία πλέον επιτρέπει την παροχή κάθε είδους εκπαιδευτικής υπηρεσίας (το πρωί ιδιωτικό Γυμνάσιο, το απόγευμα ξένες γλώσσες κ.λ.π.).

Παράδειγμα παραλογισμού του νόμου (άρθρο Θ.4) «σε περίπτωση που κάποιες από τις προυποθέσεις που απαιτούνται για την ίδρυση Κ.Ξ.Γ. παραβιαστούν, έστω και από αμέλεια ή παράλειψη της διοίκησης, ανακαλείται η άδεια για 10 χρόνια». Δηλαδή για λάθος όχι δικό μας αλλά της διοίκησης, δεν υπάρχει σύσταση επανόρθωσης για κάποιο λογικό χρονικό διάστημα, αλλά βίαιος διωγμός από την αγορά.

Αν ο νέος νόμος εφαρμοστεί ως έχει και ιδιαίτερα με καταλυτική ημερομηνία προσαρμογής στο εντελώς νέο θεσμικό πλαίσιο την 30η Απριλίου του 2013 τότε:
  • Η πλειοψηφία των Κ.Ξ.Γ. θα οδηγηθεί σε κλείσιμο παρόλο ότι η αναγκαιότητα τους κάθε άλλο παρά έχει εκλείψει.

  • Οι ιδιοκτήτες Κ.Ξ.Γ. και οι απασχολούμενοι καθηγητές σε αυτά θα προστεθούν στην στρατιά των ανέργων ή των ασκούντων το «επάγγελμα» των ιδιαιτέρων μαθημάτων, τους οποίους ο νέος νόμος ουδόλως θίγει διαιωνίζοντας ένα παράλογο καθεστώς με πλανόδιους εκπαιδευτές – «ελεύθερους επαγγελματίες» χωρίς τους αναγκαίους τίτλους, εφόδια και άδεια πολλές φορές, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο εκ μέρους της πολιτείας και με εισόδημα αδήλωτο και αφορολόγητο.

Οι ρυθμίσεις που έγιναν εν κρυπτώ με αδιαφάνεια, έλλειψη ευαισθησίας και ακατανόητες αν όχι ύποπτες διαδικασίες αποτελούν ύβρη και πρόκληση σε δεκάδες χιλιάδες έντιμους σκληρά εργαζόμενους πολίτες και πρέπει να καταργηθούν.