Απόσπασμα: Για να δείτε ολόκληρη την ομιλία www.minedu.gov.gr

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης διαμορφώνεται μέσα από τη δημοσιονομική αριθμητική αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφορά τη ζωή Ελλήνων πολιτών και αυτή η θέση, αυτή η αντίληψη δεσπόζει στην Κυβέρνηση για τη λήψη των αποφάσεων και την άσκηση πολιτικής.

Και κάτι άλλο. Αδράξαμε την ευκαιρία και μετατρέψαμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις για άρση εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων σε μια συνολική ρύθμιση για την αδειοδότηση και λειτουργία των δομών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μέσα από διαφανείς, απλουστευμένες και ομογενοποιημένες διαδικασίες.

Πληθώρα νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων- - με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νόμο περί ιδρύσεως φροντιστηρίων που πήγαινε πίσω, στο 1940 - δημιουργούσαν ένα πλέγμα επικαλύψεων, στρεβλώσεων γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας.

Χρειάστηκαν δυο άρθρα για να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, ασφαλές, διαφανές και μακράς πνοής περιβάλλον.

Προχωρήσαμε στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εναρμονίζοντας τις πολιτικές μας με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την προστασία του πολίτη από χορήγηση πτυχίων χωρίς κόπο και αντίκρισμα.

Χρειάζεται απλούστευση διαδικασιών, απαιτείται μια ριζική επανατοποθέτηση και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και μια λελογισμένη διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η Παιδεία είναι υπόθεση εθνική και απαιτεί ένα εθνικό σχέδιο. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη λογική των επιχειρημάτων ενός εθνικού σχεδίου. Και όταν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη λογική των επιχειρημάτων του, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη λογική των επιχειρημάτων ενός σε βάθος μελετημένου εθνικού σχεδίου. Ούτε η Τρόικα ούτε κανείς. Κανείς δεν μπορεί να μας υποδείξει την κατεύθυνση που θα πάμε. Καμία Τρόικα, κανείς απολύτως.

Μπορούμε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε σε επιμέρους πολιτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνει η οποιαδήποτε Τρόικα, αλλά μέχρι εκεί.

Διαφωνήσαμε σε πολλά και επιβάλαμε πολύ περισσότερα. Αυτή η Κυβέρνηση έχει ένα εθνικό σχέδιο για την παιδεία, ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε στις Προγραμματικές Δηλώσεις και το εφαρμόζει απαρέγκλιτα με σκληρή δουλειά και με τη μέγιστη δυνατή συνηγορία όλων των εμπλεκομένων, προετοιμάζοντας τη χώρα και τη νέα γενιά για τη μετά κρίση εποχή.

Σχόλια Ομοσπονδίας:

1) Οι μνημονιακές υποχρεώσεις για την άρση εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων εκπληρούνται με τη θέσπιση πολλαπλάσιων εμποδίων;

2) Ο νόμος περί ιδρύσεως φροντιστηρίων που δεν περιείχε κανένα περιορισμό για την είσοδο στο επάγγελμα είναι αυτός που δημιουργούσε το πλέγμα επικαλύψεων, στρεβλώσεων, γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας ή το νέο "εμπνευσμένο" νομοθετικό κατασκεύασμα που θεσμοθετεί την αυθαιρεσία της Διοίκησης, την εξουσία του Υπουργού να στέλνει ενεργούς επαγγελματίες στα σπίτια τους και καταστρατηγεί συνταγματικές αρχές;

3) Η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων υλοποιείται με την καταδίκη σε ανεργία και υποχρεωτικό δια βίου σχεδόν αποκλεισμό επιχειρηματιών που δεν επιβαρύνουν δημοσιονομικά το κράτος, αλλά αντίθετα προσφέρουν θέσεις εργασίας και το χρηματοδοτούν με πολλούς τρόπους;

4) Η με ιδιαίτερη έμφαση διακήρυξη του Υπουργού για την ανεξαρτησία της Εθνικής Παιδείας (όπου προβλέπεται και από τις εν ισχύ ευρωπαϊκές διατάξεις) και τα περί μη υπακοής στην Τροϊκα, πως συμβαδίζουν με την αιτιολόγηση των απαράδεκτων διατάξεων με την ωμή και κάθετη δήλωση "μας το επέβαλε η Τροϊκα";

Υπάρχει απάντηση σε αυτά;

palso.gr