Η ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων σε ένα άρθρο έφερε αλλαγές σε θέματα που αφορούν στους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τις αδειοδοτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα οι μεν καινούργιες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας θα χορηγούνται μόνο αν πληρούνται αυστηρότατες κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις, οι δε υπάρχουσες λήγουν 31.8.2013 και θα ανανεωθούν μόνο αν πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Θεωρούμε κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων μας την ανάκληση των αδειών μας, οι περισσότερες από τις οποίες ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια και άδικη την απόφαση αυτή καθώς μετά από χρόνια λειτουργίας μας σε συγκεκριμένες περιοχές πολλοί συνάδελφοι μας θα αναγκαστούν να μεταστεγαστούν σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλότερο κόστος λειτουργίας συν τα έξοδα μετεγκατάστασης σε μια εποχή που έγινε ευρύτατα γνωστό και αισθητό κατά ομολογία όλων και του Υπουργείου Εμπορίου ότι οι επιχειρήσεις μας ήταν ίσως από τις λίγες που μείωσαν τα δίδακτρα τους σε βάρος των εισοδημάτων μας καθώς σχεδόν κανένα έξοδο μας δε μειώθηκε !!!!

Ο κλάδος των ΚΞΓ που αποτελείται από 7.000 μέλη και απασχολεί περίπου 20.000 εργαζόμενους ανά τη χώρα όχι μόνο δεν κλήθηκε σε διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, αλλά αιφνιδιάστηκε πλήρως από την ψήφιση μέτρων που ρυθμίζουν την τύχη και την επιβίωση του τόσο ξαφνικά και χωρίς κανένα άμεσα απαιτητό λόγο .

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:

  • Να μην αρθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΞΓ στις 31/08/2013, οι οποίες έχουν ήδη ανανεωθεί μέχρι και 31/10/2013.

  • Να συνεχίσουν να εκδίδονται και να ανανεώνονται με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους.

  • Αν συνδεθεί η ανανέωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΞΓ με τις φορολογικές κι ασφαλιστικές ενημερότητες, και με τυχόν οφειλές στον ΟΑΕΕ να μην απαιτείται η εξόφληση του συνόλου της τυχόν οφειλής, αλλά να αρκεί, ειδικά στις μέρες μας, η ρύθμισή της.

  • Να μην αλλάξουν οι κτιριακές προδιαγραφές των ΚΞΓ (ας ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μελών μας δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια , όπου δεν υπάρχουν κτίρια που να πληρούν τις νέες προδιαγραφές).

  • Αν υπάρξει άρση αδείας για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω απαράδεκτους όρους και μάλιστα χωρίς οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο ή δυνατότητα συμμόρφωσης να μην προβλέπεται η άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω οφειλής.

  • Να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τους κανόνες που θα ισχύουν για την λειτουργία των επιχειρήσεων μας και την άδεια διδασκαλίας και να μην περιμένουμε διευκρινήσεις ή κανονιστικού περιεχόμενου πράξεις υπουργών κατόπιν της ψήφισης ενός νόμου που τον περιμέναμε από το 1940 !!!

  • Να πάψουν οι κύκλοι του Υπουργείου να επικαλούνται δήθεν ευαισθησία τους για την ασφάλεια των μαθητών και την πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που επιτυγχάνονται με άλλα μέτρα άλλων υπουργείων και όχι με τον δια βίου αποκλεισμό της δυνατότητας του επιχειρείν ΕΙΔΙΚΑ για το επάγγελμά μας.

  • Να μην υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου για κανονιστικές πράξεις του Υπουργού που αφορούν ζωτικά θέματά μας δίνοντάς του τη δυνατότητα να μας καταστρέψει ανά πάσα στιγμή.

  • Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σάς είναι δυνατή ώστε ο Πρωθυπουργός , ο Υπουργός Παιδείας καθώς και ο Υπουργός Οικονομικών να αναθεωρήσουν και να δεχτούν τους εκπροσώπους του κλάδου μας - Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και τους 40 προέδρους των συλλόγων μας - ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας σύμφωνα με τους δημοκρατικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν την κοινωνία μας.


Μετά Τιμής,Η Πρόεδρος Η Γραμματέας


Αραμπατζόγλου Ελισάβετ Βραδέλη Μαρία