Αγ. Νικόλαος, 27/11/2012

Αρ. Πρ.: 1101

Προς: Υπουργό Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (PALSO) Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ



Η ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων και μάλιστα σε ένα άρθρο, άλλαξε ριζικά τους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Ξ.Γ. και τις αδειοδοτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα οι μεν καινούργιες άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας θα χορηγούνται μόνο αν πληρούνται αυστηρές κτιριακές και άλλες προϋποθέσεις, οι δε υπάρχουσες λήγουν 31.8.2013 και θα ανανεωθούν μόνο αν πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις και μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.


Θεωρούμε κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων μας την ανάκληση των αδειών μας, καθώς πολλοί συνάδελφοι μας θα αναγκαστούν να μεταστεγαστούν σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή να κάνουν μετατροπές στις ήδη υπάρχουσες και μάλιστα στα μέσα της σχολικής χρονιάς, (έως 30/4/2013 πρέπει να τροποποιήσουμε την άδεια μας ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου σελ. 58, Θ.3, παρ. 11, γεγονός πρακτικά αδύνατο!!!), επωμιζόμενοι ένα επιπλέον κόστος σε μια εποχή που είναι ευρύτατα γνωστό, ότι οι επιχειρήσεις μας ήταν ίσως από τις λίγες που μείωσαν τα δίδακτρα τους, ενώ κανένα έξοδο μας δε μειώθηκε.


Επειδή ο κλάδος μας που αποτελείται από 7.000 μέλη και απασχολεί περίπου 20.000 εργαζόμενους ανά τη χώρα όχι μόνο δεν κλήθηκε σε διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, αλλά αιφνιδιάσθηκε πλήρως από την ψήφιση μέτρων που ρυθμίζουν την τύχη και την επιβίωση του.


Ζητάμε:


1.Να μην αρθούν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΞΓ στις 31/08/2013, οι οποίες έχουν ήδη ανανεωθεί μέχρι και 31/10/2013.


2.Να συνεχίσουν να εκδίδονται και να ανανεώνονται με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους.


3. Αν συνδεθεί η ανανέωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΞΓ με τις φορολογικές κι ασφαλιστικές ενημερότητες, και με τυχόν οφειλές στον ΟΑΕΕ να μην απαιτείται η εξόφληση του συνόλου της τυχόν οφειλής, αλλά να αρκεί, ειδικά στις μέρες μας, η ρύθμισή της.


4.Να μην αλλάξουν οι κτιριακές προδιαγραφές των ΚΞΓ (ας ληφθεί υπόψη ότι μεγάλος αριθμός μελών μας δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια του Νομού, όπου δεν υπάρχουν κτίρια που να πληρούν τις νέες προδιαγραφές).


5. Αν υπάρξει άρση αδείας για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω απαράδεκτους όρους και μάλιστα χωρίς οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο ή δυνατότητα συμμόρφωσης και βέβαια να μην προβλέπεται η άρση της άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω οφειλής.


6.Να πάψουν οι κύκλοι του Υπουργείου να επικαλούνται δήθεν ευαισθησία τους για την ασφάλεια των μαθητών και την πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που επιτυγχάνονται με άλλα μέτρα άλλων υπουργείων και όχι με τον δια βίου αποκλεισμό της δυνατότητας του επιχειρείν ΕΙΔΙΚΑ για το επάγγελμά μας.


7.Να μην υπάρχει εξουσιοδότηση νόμου για κανονιστικές πράξεις του Υπουργού που αφορούν ζωτικά θέματά μας δίνοντάς του τη δυνατότητα να μας καταστρέψει ανά πάσα στιγμή.


8.Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των απαράδεκτων αυτών αλλαγών που όχι μονό δεν ωφελούν αλλά οδηγούν τον κλάδο μας σε αφανισμό και παρακαλούμε να οριστεί συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας αλλά και τους προέδρους των σαράντα σωματείων μας, ώστε να υπάρξει διαβούλευση μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και της διαφάνειας .



Με εκτίμηση



Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Κοκολάκη Μαρία Κατρινάκη Κατερίνα