Προς όλα τα Μέλη

Το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με τον Πρόεδρό μας, κ. Γ. Ζηκόπουλο, και τον ενημέρωσε ότι στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα θα καταργηθεί η απαίτηση για υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4547/2018.

Ευχαριστούμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στα δίκαια αιτήματά μας και συνέβαλαν στο να πετύχουμε την ανάκληση.

Επισημαίνουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΚΔΒΜ1 στο νέο νομοσχέδιο. Προσπαθούμε να το πετύχουμε.

Εντωμεταξύ, συνεχίζουμε δυναμικά τους αγώνες μας για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το φλέγον ζήτημα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων