Ο Πανελλήνιoς Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών "EUROPALSO" απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με κύριο αίτημα την άμεση συνάντηση με τους εν λόγω φορείς για φλέγοντα θέματα που αφορούν τη ξενόγλωσση εκπαίδευση και τα .

{ad}

Ο ΠΣΚΙΚΞΓ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του για την παραοικονομία που έχει εισβάλλει στην , τα μαύρα ιδιαίτερα, τα παράνομα οικοδιδασκαλεία όπως επίσης καταθέτει επίσημες προτάσεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω φαινομένων .

Τέλος, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα Κέντρα Μελέτης και την επίλυση του προβλήματος αυτού.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας παρακαλούμε πολύ όπως επιληφθείτε των παρακάτω φλεγόντων ζητημάτων που απασχολούν τον Κλάδο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Α. Παραοικονομία από τα «μαύρα» ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλεία.

Πάγιο αίτημά μας είναι η εύρεση λύσης στο μείζον πρόβλημα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων. Μάστιγα που όχι μόνο έχει «γονατίσει» και ακόμη χειρότερα κλείσει πολλές επιχειρήσεις μας, αλλά συνετέλεσε και στην εξάπλωση της παραοικονομίας.

Η παθογένεια αυτή ενισχύει την τεράστια φορο-διαφυγή και εισφορο-αποφυγή, στερώντας αφενός μεν σημαντικά έσοδα από το κράτος και αφετέρου τους αναγκαίους πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπάρχουν λύσεις για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των Κέντρων Ξένων Γλωσσών:

  1. Οι εξεταστικοί φορείς, προκειμένου να εγγράψουν υποψηφίους σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, να ζητούν ελάχιστη υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας σε ΚΞΓ, πρακτική η οποία εφαρμόζεται ήδη με νόμο σε Σχολές Μουσικής, Χορού και Οδήγησης. Με εξαίρεση, φυσικά, τους υποψηφίους που εγγράφονται στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσω των δημόσιων σχολείων.
  2. Nα απαιτείται υποχρεωτικά από όλους τους εξεταστικούς φορείς, ο Α.Φ.Μ. η έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και ο κωδικός ΕΟΠΠΕΠ του κέντρου ξένων γλωσσών ή του οικοδιδάσκαλου για να μπορεί να λαμβάνει μέρος ο υποψήφιος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας.
  3. Να προβλεφθούν κίνητρα απαίτησης αποδείξεων από τους γονείς για τα μαθήματα ξένης γλώσσας των παιδιών τους (π.χ. έκπτωση φόρου ειδικά για αυτά τα έξοδα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο παύουν επίσης οι γονείς να γίνονται συνυπεύθυνοι στην τεράστια φοροδιαφυγή.

Τονίζουμε, τέλος, ότι όλοι όσοι αποστερούν έσοδα από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνοντας έτσι το ούτως ή άλλως κρυφό εισόδημά τους, εισπράττουν βοηθήματα και επιδόματα χωρίς να έχουν καταβάλλει αντίστοιχες εισφορές, εις βάρος των νομίμων επιχειρήσεων.

Β. Κέντρα Μελέτης – θέσπιση νόμου

Ζητάμε άμεσα τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία Κέντρων Μελέτης, όπως μας υποσχέθηκε το Υπουργείο Παιδείας.

Σας παρακαλούμε πολύ όπως μας ορίσετε επειγόντως συνάντηση για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τα φλέγοντα ζητήματα του Κλάδου των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.