Πωλείται Κέντρο Ξένων Γλωσσών στο Νομό Κιλκίς με χαμηλά λειτουργικά, σταθερή πελατεία και με 20 έτη λειτουργίας.
Πληροφορίες στο τηλ. 6977383407 -Αναστασία Παρτσενίδου