Κέντρα Ξένων Γλωσσών | Σελίδα 8

  • Εμπλουτισμός του Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso

    Κέντρα Ξένων Γλωσσών

    Η ψηφιακή μας πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αξιόλογο υλικό για τους μαθητές μας. Α. Υλικό εξετάσεων Cambridge  Cambridge Exams Boosters o Για τα επίπεδα (Α2) ΚΕΥfs, (B1) Preliminary fs, (B2) FCE fs, (C1) CAE. o Περιέχουν ασκήσεις για όλα τα μέρη κάθε εξέτασης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι λύσεις (keys).  Cambridge Practice Tests o Για τα επίπεδα από (Α2) ΚΕΥ fs έως (C2) CPE με τις λύσεις (keys) τους Β.

  • Europalso: Νεώτερα για τα μέτρα στήριξης των ΚΞΓ

    Κέντρα Ξένων Γλωσσών

    Europalso: Σε συνέχεια των ενημέρωσεών μας, παρακάτω σας συνοψίζουμε τι ισχύει μέχρι και σήμερα και τι θα ισχύει για τους ιδιοκτήτες ΚΞΓ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75, 30-03-2020) και το Δελτίο Τύπου, 31.03.20 του Υπ. Οικονομικών. ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ  Αποζημίωση ιδιοκτήτη ΚΞΓ €800 για 45 ημέρες (ισχύει για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός ΑΕ, που απασχολούν έως πέντε άτομα).

Back to Top