Οι τομείς σπουδών με μεγάλη ζήτηση

Οι ημέρες αυτές που διανύουμε είναι από τις δυσκολότερες στη ζωή των νέων ανθρώπων οι οποίοι τελείωσαν το Λύκειο και τώρα περνούν τη δοκιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. ΄Ολοι οι μαθητές ζουν με την αγωνία αν θα τα καταφέρουν με τις εξετάσεις και αν θα μπορέσουν να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όμως, η τύχη δεν θα είναι ευνοϊκή για όλους αλλά και όλοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ προσφέρουν σύγχρονες και πρωτότυπες ειδικότητες, ενώ τα δημόσια ΙΕΚ έχουν προβάδισμα στις προτιμήσεις των νέων καθώς έχουν χαμηλά δίδακτρα και ταυτόχρονα προσφέρουν πλήθος ειδικοτήτων (πάνω από 160), που δημιουργήθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

΄Αλλωστε, τόσο τα παιδιά αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς θα πρέπει ν' αποδεχτούν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που μπορεί ν' ακολουθήσει ένας νέος και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Μια τέτοια επιλογή είναι οι σπουδές στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγουν όλο και περισσότεροι νέοι καθώς οι ειδικότητες που προσφέρουν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, ενώ η δημοφιλία των ειδικοτήτων διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Η εξειδίκευση που προσφέρουν οι σπουδές στα ΙΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να έχουν μεγαλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης καθώς η αγορά θέλει άτομα που έχουν αποκτήσει εξειδίκευση σε κάποιον τομέα, όπως για παράδειγμα ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου, Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing), Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης κ.ά.

Για πολλές από τις ειδικότητες που προσφέρουν τα ΙΕΚ, έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η κατοικία του αιτούντος. Ρύθμιση, όμως, επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν απαιτείται για όλα τα επαγγέλματα, καθότι η πρόσβαση σε πολλά από αυτά είναι ελεύθερη.

Οι διπλωματούχοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ, όπως Τεχνίτης ψηφιδωτών, Ειδικός Καρναβαλικών κατασκευών, τεχνικός Κοσμήματος παραγωγής κ.λπ., έχουν τη δυνατότητα εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Επιπλέον, όλες οι ειδικότητες του τομέα της πληροφορικής δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ όταν ζητούνται Χειριστές Η/Υ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι νέοι που επιθυμούν να καταρτιστούν σε κάποια από τις ειδικότητες που προσφέρονται στα ΙΕΚ, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται έγκυρα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των προσφερόμενων ειδικοτήτων και για τις επιλογές που θα τους παρέχει το δίπλωμά τους ως προς την εύρεση εργασίας.

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ προσφέρουν σύγχρονες και πρωτότυπες ειδικότητες, ενώ τα δημόσια ΙΕΚ έχουν προβάδισμα στις προτιμήσεις των νέων καθώς έχουν χαμηλά δίδακτρα και ταυτόχρονα προσφέρουν πλήθος ειδικοτήτων (πάνω από 160), που δημιουργήθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα δίδακτρα για την ερχόμενη χρονιά, καθώς και οι ειδικότητες, θα καθοριστούν μέσα στο καλοκαίρι οριστικά ώστε τον Σεπτέμβριο που γίνονται οι αιτήσεις εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Η διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ της χώρας είναι τέσσερα εξάμηνα, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για ορισμένες ειδικότητες.

Πιο συγκεκριμένα, αν κάποιος απόφοιτος Επαγγελματικού λυκείου επιλέξει ειδικότητα με την οποία είχε ασχοληθεί και στο σχολείο του, τότε αυτομάτως απαλλάσσεται από τα δύο πρώτα εξάμηνα του ΙΕΚ και πηγαίνει απευθείας στο δεύτερο έτος ή αλλιώς στο 3ο εξάμηνο.

Οι αιτήσεις εισαγωγής

Οι αιτήσεις των υποψήφιων για εισαγωγή στα ΙΕΚ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2012-2013 κατατίθενται στις αρχές Σεπτεμβρίου απευθείας στο ΙΕΚ της επιλογής τους. Η επιλογή διενεργείται από τα ΙΕΚ σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια..

Η διαδικασία επιλογής των σπουδαστών

Η επιλογή των καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο (αρχές Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης και τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο). Όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στα Δημόσια ΙΕΚ, υποβάλλουν αίτηση στο/στα ΙΕΚ της προτίμησής τους, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 • Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιθυμούν να επιλεγούν (εφόσον έχουν).

 • Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (εφόσον τυγχάνουν της ιδιότητας αυτής).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης, καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες θέσεις καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερκαλύπτουν τις προσφερόμενες θέσεις.

Υποτροφίες

Από παλιά ο οργανισμός που είχε την εποπτεία των ΙΕΚ είχε καθιερώσει Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα Δημόσια ΙΕΚ προκειμένου να ενισχύσει τους κοινωνικά ασθενέστερους σπουδαστές.

Έτσι, οι καταρτιζόμενοι που κερδίζουν μία υποτροφία, απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του επόμενου εξαμήνου κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα τους χορηγείται ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στα δίδακτρα ενός εξαμήνου.

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:
 • Η πρώτη περίπτωση αφορά τον πρώτο σπουδαστή κάθε τμήματος ΙΕΚ, με αριθμό εγγεγραμμένων καταρτιζόμενων τουλάχιστον 10, ο οποίος είχε τον υψηλότερο Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (ΓΜΟΒ) στο προηγούμενο εξάμηνο.

 • Στη δεύτερη περίπτωση, οι υποτροφίες χορηγούνται με κοινωνικά κριτήρια.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες ανέρχονται σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων καταρτιζόμενων.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι:
 • Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ΓΜΟΒ τουλάχιστον 15

 • Επιτυχής περάτωση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων.

Οι 16 δημοφιλέστερες ειδικότητες

Οι δημοφιλέστερες ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

1. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.

2. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.

3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

4. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων.

5. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής.

6. Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.

7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

8. Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου.

9. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.

10. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

11. Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών.

12 Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων.

13. Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου.

14. Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης.

15. Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing).

16. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

6.000 θέσεις για πρακτική άσκηση αποφοίτων

Ο ΟΕΕΚ έχει θεσμοθετήσει συνολικά 6.000 θέσεις για πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ, από τις οποίες οι 3.000 είναι επιδοτούμενες.

Δικαίωμα επιδότησης για πρακτική άσκηση έχουν μόνο οι απόφοιτοι Δημόσιων ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και μέχρι του ποσού που έχουν καταβάλει συνολικά ως δίδακτρα.

Η προαιρετική πρακτική άσκηση για τους απόφοιτους Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, διαρκεί 6 μήνες. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που δεν έχουν ακόμη λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Η διάρκεια της πραγματοποιημένης πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει στον δημόσιο τομέα, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για να πραγματοποιηθεί η έναρξη της πρακτικής άσκησης, ο απόφοιτος θα πρέπει να προχωρήσει στις παρακάτω διαδικασίες:
 • Να συμπληρώσει αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Δημόσιο ΙΕΚ της κατοικίας του.

 • Βεβαίωση του εργοδότη ότι αποδέχεται τον απόφοιτο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής του.

 • Έγκριση του διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Εξετάσεις πιστοποίησης δύο φορές τον χρόνο

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο δύο φορές τον χρόνο. Στην εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνονται πρακτικό και θεωρητικό μέρος, ενώ οι απόφοιτοι Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φεβρουάριο και το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, πραγματοποιείται κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η βεβαίωση αυτή τούς δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάστασης. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.

www.ethnos.gr