Τα κολέγια καλύπτουν χαρακτηριστικά σπουδών που δεν καλύπτουν τα ελληνικά ΑΕΙ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερα να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτά, υποστηρίζει ο κ.

Κωνσταντίνος Καρκανιάς, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων στο «Έθνος» .

Πώς ελέγχουν τα ξένα πανεπιστήμια το επίπεδο σπουδών που προσφέρεται στα κολέγια;

Οι τρόποι ελέγχου είναι διαφορετικοί αναλόγως προς τον τρόπο συνεργασίας. Γενικά όμως τα ξένα πανεπιστήμια ασκούν στενό έλεγχο στη λειτουργία των κολεγίων με τακτικές επιθεωρήσεις, έλεγχο των θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο των εργασιών, βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων. Στις πιο πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων εξάγονται από Επιτροπές των Πανεπιστημίων. Με τον ίδιο αυστηρό τρόπο ελέγχονται και οι διαφημίσεις των κολεγίων. Εξάλλου για τα βρετανικά πανεπιστήμια υπεισέρχεται στον έλεγχο και η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Ανώτατης Εκπαίδευσης (QAA), η οποία πραγματοποιεί ελέγχους και στα ξένα πανεπιστήμια και στα κολέγια.

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την αρχή του 2001 τα ελληνικά κολέγια που είναι μέλη του Συνδέσμου έχουν αναγνώριση για παροχή ανώτατης εκπαίδευσης και από το B.A.C. (British Accreditation Council).

Ποια τμήματα προσφέρονται;

Προσφέρονται τρεις κατηγορίες σπουδών. Η πρώτη περιλαμβάνει ολοκληρωμένες σπουδές για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου BACHELOR στην Ελλάδα έπειτα από τριετείς ή τετραετείς σπουδές. Η δεύτερη κατηγορία σπουδών είναι αυτή της μερικής φοίτησης στην Ελλάδα (2 ή 3 χρόνια) με αποπεράτωση σπουδών και απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου στο εξωτερικό.

Η τρίτη κατηγορία σπουδών αφορά μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου MASTER.

Πώς γίνονται αυτές οι συνεργασίες;

Υπάρχουν πολλών ειδών συνεργασίες, οι οποίες εξαρτώνται από το κάθε πανεπιστήμιο, τη χώρα του πανεπιστημίου και την ειδική κατάσταση του κάθε κολεγίου. Γενικά όμως υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες συνεργασιών:
 • Συμφωνία με κάποιο πανεπιστήμιο είτε με τη μορφή της πιστοποίησης (VALIDATION) είτε με τη μορφή δικαιόχρησης (FRANCHISING).

 • Πιστοποίηση από Οργανισμό Πιστοποίησης Λειτουργίας Ανωτάτων Σχολών.

Τα μέλη του Συνδέσμου συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια με βάση τον πρώτο από τους ανωτέρω τρόπους συνεργασίας, ενώ έχουν υποστεί και πιστοποίηση από τον αρμόδιο Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης (BAC). Τα πτυχία στους αποφοίτους των κολεγίων δίνονται από τα ξένα πανεπιστήμια, τα οποία θεωρούν ότι οι φοιτητές των κολεγίων είναι δικοί τους φοιτητές και εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής.

Ακούγεται πολλές φορές ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια που συνεργάζονται με κολέγια είναι χαμηλού επιπέδου. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Τα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με τα κολέγια που είναι μέλη μας είναι πολύ γνωστά και μεγάλα. Φυσικά υπάρχουν διαβαθμίσεις μεγέθους και κύρους, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να ελέγχει ο κάθε υποψήφιος σπουδαστής. Άλλωστε η διαβάθμιση του κύρους των πανεπιστημίων υπάρχει και στα ελληνικά πανεπιστήμια και γι' αυτό παρατηρείται η διαφοροποίηση του επιπέδου φοιτητών που κατευθύνονται στο καθένα από αυτά.

Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η εκπαίδευση στα κολέγια είναι οπωσδήποτε χαμηλότερου επιπέδου από εκείνη που παρέχεται στα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, και δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια γενική απάντηση, γιατί και στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπάρχουν διαβαθμίσεις ποιότητας.

Τα περισσότερα όμως κολέγια προσφέρουν στους σπουδαστές τους μερικά πολύ καλά βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, που οδηγούν σε πολύ καλή ποιότητα σπουδών.

Αναφέρω τα κυριότερα από αυτά:
 • Λειτουργικές και καλοσυντηρημένες εγκαταστάσεις

 • Σύγχρονα εργαστήρια

 • Βιβλιοθήκες που είναι ανοικτές και λειτουργούν

 • Καθηγητές υψηλού επιπέδου που διδάσκουν πραγματικά και δεν χάνουν καμία ώρα εκπαίδευσης.

 • Κανονισμό που δεν επιτρέπει απουσίες των σπουδαστών.

 • Απαίτηση για εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών στο κάθε αντικείμενο σπουδής.

 • Διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης, με χρήση πολλών βιβλίων και εξέταση σε όλη την ύλη.

 • Μη μεταφορά μαθημάτων από έτος σε έτος.

 • Μικρό αριθμό σπουδαστών ανά τμήμα.

Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν καλύπτονται από τα περισσότερα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Βέβαια ο κάθε υποψήφιος πρέπει να ελέγξει αν αυτά τα χαρακτηριστικά καλύπτονται από το κολέγιο που θέλει να παρακολουθήσει. Η εκλογή είναι ευθύνη του κάθε ενός.

Τι είναι το B.A.C. (British Accreditation Council);

Το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (B.A.C.) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί ως εθνική αντιπροσωπεία πιστοποίησης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών Συνεχιζόμενης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ethnos.gr