Μειωμένη κατά 10% είναι εφέτος η κίνηση των εγγραφών στα κολέγια ή Κέντρα Μεταλυκειακών Σπουδών (το υπουργείο Παιδείας αλλάζει συχνά το όνομά τους) που λειτουργούν στη χώρα. Οι εκπρόσωποι των κολεγίων αποδίδουν την πτώση κυρίως στην αυξανόμενη δυσκολία των οικογενειών να πληρώσουν ακόμη και τα μειωμένα δίδακτρά τους. Ωστόσο «αναμένουμε ότι αυτή η μείωση θα αναστραφεί εντός των επομένων ημερών μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί πολλές οικογένειες δεν θα στείλουν τα παιδιά τους σε επαρχιακά ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπου η φοίτηση κοστίζει πολύ περισσότερο και ο χρόνος αποφοίτησης είναι άδηλος» λέει σχετικά στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων κ. Κ. Καρκανιάς.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες των κολεγίων, τα οποία μετά την αδειοδότησή τους από το υπουργείο Παιδείας βάσει των ειδικών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί τυγχάνουν πλέον της εκπαιδευτικής αναγνώρισής τους, έχουν προσαρμόσει τα δίδακτρά τους στα δεδομένα της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύει η χώρα. Επιπροσθέτως προσπαθούν να προσαρμόσουν και τη λειτουργία τους στις νέες οικονομικές συνθήκες με διάφορους τρόπους πέραν της μείωσης των διδάκτρων, όπως η παροχή διευκολύνσεων για την πληρωμή ή η χορήγηση υποτροφιών.

Ετσι τα δίδακτρα για τα προπτυχιακά προγράμματα κυμαίνονται εφέτος από 5.500 ως 8.500 ευρώ (ανά έτος) και για τα μεταπτυχιακά από 8.500 ως 13.000 ευρώ (για το σύνολο της φοίτησης).

Posted Image


Η «γεωγραφία» του χώρου

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 36 κολέγια - Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άδεια λειτουργίας του υπουργείου Παιδείας. Στην πραγματικότητα βέβαια λειτουργούν 30 κολέγια με 6 παραρτήματα. Από αυτά μόνο τα 14 (και τα 6 παραρτήματά τους) είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων, ενώ τα υπόλοιπα 16 λειτουργούν εκτός του συνδέσμου. Η διαφορά για τον σπουδαστή και τις σπουδές του έγκειται στα εξής:

- Τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων συνεργάζονται μόνο με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχουν αναγνώριση από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC). Μάλιστα, κατά το 2006 έγινε σε όλα τα κολέγια η πρώτη πενταετής επιθεώρηση, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας τα μέλη του HCA αναγνωρίστηκαν ως Ανεξάρτητα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Independent Institutions of Higher Education).

- Τα πτυχία των αποφοίτων των μελών του ΣΕΚ αναγνωρίζονται από τον βρετανικό «ΔΟΑΤΑΠ» (NARIC). Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά βεβαιώνουν ότι οι τίτλοι σπουδών που δίδονται σε αποφοίτους των ανωτέρω κολεγίων είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με εκείνους που χορηγούνται στους αποφοίτους οποιουδήποτε βρετανικού πανεπιστημίου ύστερα από σπουδές στη Βρετανία.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα μη μέλη του συνδέσμου υστερούν, μάλιστα για παράδειγμα το Derre και το Alba ανάμεσά τους ξεχωρίζουν, ενώ το δεύτερο κατατάσσεται και σε υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η αναγνώριση των πτυχίων

Μετά την ψήφιση του νόμου 4046/2012 (Αρθρο 4.2) η αναγνώριση των πτυχίων των ελληνικών κολεγίων (εφόσον φυσικά δίδονται από πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ) και η επαγγελματική ισοτιμία τους με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων είναι πλέον γεγονός. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι «οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης από άλλα κράτη-μέλη, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων». Επιπλέον, σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005, λειτουργεί το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο και εξετάζει τις αιτήσεις των αποφοίτων των κολεγίων που ενδιαφέρονται για επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων τους. Είναι γεγονός πάντως ότι οι σχετικές διαδικασίες λόγω των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων καθυστερούν, αν και έχουν ήδη δοθεί οι πρώτες αναγνωρίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα ισχύοντα και τις ρυθμίσεις που η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και το Συμβούλιο υπουργών Παιδείας της ΕΕ προσυπογράφουν, η τριετής (κατ' ελάχιστον) φοίτηση και η απόκτηση τίτλου σπουδών (Bachelor) από - δημόσιο ή ιδιωτικό - αναγνωρισμένο σε κράτος-μέλος της ΕΕ ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ότι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα ακαδημαϊκής ποιότητας.

Στην Ελλάδα, παρά ταύτα, τα δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ δεν αναγνωρίζουν ακαδημαϊκά τους τίτλους των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα μας. Οπότε, όσοι νέοι επιλέγουν να παρακολουθήσουν μετά το Λύκειο προγράμματα σπουδών σε ιδιωτικό φορέα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μόνο σε άλλον ευρωπαϊκό (ή και ελληνικό, αλλά μη κρατικό) οργανισμό παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων για την Ελλάδα φαίνεται πάντως ότι δεν έχει κλείσει. Το Σύνταγμα ορίζει μεν ότι η ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο είναι στη χώρα μας δημόσια και δωρεάν. Η συζήτηση αυτή ωστόσο δεν αποκλείεται να ανοίξει ξανά. Μετά την οριστικοποίηση της δυνατότητας αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων τουλάχιστον των κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κέντρα αυτά βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Κι αυτό γιατί πλέον λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.

Αλλωστε, όπως τονίζει ο κ. Καρκανιάς, «με βάση τον ισχύοντα νόμο 3696/2008 και μάλιστα το άρθρο 21, τα υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών υποχρεούνται να βοηθούν τα κολέγια στην προσέλκυση ξένων φοιτητών, κάτι που ως τώρα δεν κάνουν».

Πάντως ο σύνδεσμος εκτιμά ότι, αν ο σχεδιασμός τους ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ήταν δυνατόν να βελτιώσουν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά 1 δισ. ευρώ εντός 3-4 ετών και παραλλήλως να συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων του κράτους κατά περίπου 350 εκατ. ευρώ ετησίως (λόγω φόρων και εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων).

Συγχρόνως, λέει ο κ. Καρκανιάς, θα μειωνόταν κατά πολύ η ανεργία των Ελλήνων με σοβαρές μεταπτυχιακές σπουδές, γιατί τα κολέγια θα χρειάζονταν αρκετές χιλιάδες καθηγητές για να υποστηρίξουν την επέκτασή τους.

Μετά την οριστικοποίηση της δυνατότητας αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων τουλάχιστον των κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κέντρα αυτά βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής


tovima.gr