Αφορά τους απόφοιτους των ελληνικών κολλεγίων που συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

- Οι απόφοιτοι αυτοί θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

- Θα μπορούν να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια
Τα πάντα ανατρέπονται με διάταξη - βόμβα που περιέχεται στο Μνημόνιο 3.

Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες που παρέχονται στα ελληνικά κολλέγια τα οποία συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι θα αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολέγιων για όλες τις ειδικότητες και όχι μόνο για αυτές που αφορούσαν στα λεγόμενα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Οι απόφοιτοι θα έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων.

Δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

Με άλλα λόγια τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων θα είναι ισότιμα με τα πτυχία των κολλεγίων!


newsit.gr/