ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – Θέματα περασμένων ετών (2008-2013)

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα θέματα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για όλες τις Γλώσσες

Πιό συγκεκριμένα , πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους για να κατεβάσετε τα θέματα ...

Για την Αγγλική Γλώσσα

Για την Γαλλική Γλώσσα

Για την Γερμανική Γλώσσα

Για την Ιταλική Γλώσσα

Για την Ισπανική Γλώσσα

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Μάιο 2012 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Νοέμβριο 2012 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Μάιο 2013 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Νοέμβριο 2013 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Μάιο 2014 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Νοέμβριο 2014 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Μάιο 2015 για όλες τις γλώσσες

Τα θέματα του ΚΠΓ για τον Νοεμβριο 2015 για όλες τις γλώσσες

Θέματα Κ.Π.Γ εναλλακτικές πηγές για την προετοιμασία των μαθητών

Δείτε και ΕΔΩ