ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Συνολικά 17.650 θα εδίναι οι υποψήφιοι που θα πάρουν μέρος στις Κρατικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το esos από το υπουργείο Παιδείας, κατά γλώσσα ο αριθμός των υποψηφίων έχει ως εξής:


-836 υποψ. αγγλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1

«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).

- 5.921 υποψηφ. αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

-1.672 υποψηφ. αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1

«πολύ καλή γνώση».

- 968 υποψηφ.γαλλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1

«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).

- 1304 υποψηφ.γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

- 196 υποψηφ. γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1

«πολύ καλή γνώση».

(- 1.056 υποψ.γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α

(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).

- 2.232 υποψηφ.γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

- 194 υποψηφ. γερμανικής γλώσσας επιπέδου Γ1

«πολύ καλή γνώση».

- 451 υποψηφ. ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α

(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).

- 1.368 υποψηφ. ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

- 265 υποψηφ. ιταλικής γλώσσας επιπέδου Γ1

«πολύ καλή γνώση».

(- 830 υποψηφ. ισπανικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

- 196 υποψηφ. ισπανικής γλώσσας επιπέδου Γ1

«πολύ καλή γνώση».

- 161 υποψηφ. τουρκικής γλώσσας επιπέδου Β

(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν για την πιστοποίηση της γνώσης των παρακάτω γλωσσών και επιπέδων:


α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

INITAL.GR

ΚΠΓ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣPosted Image