Για να κατεβάσετε τις προσομοιώσεις πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Επίπεδο A (Μέρος 1ο, Μέρος 2ο)

Επίπεδο B (Επίπεδο Β1, Επίπεδο Β2)

Επίπεδο Γ (Επιπεδο Γ1)


Πηγή http://rcel.enl.uoa...._exam_train.htm

Εναλλακτικά λινκ ΕΚΠΑ

Για να κατεβάσετε το επιμορφωτικό υλικό και τις προσομοιώσεις πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Επίπεδο A (


Posted Image

Επιμορφωτικό υλικό

, Προσομοίωση 1, Προσομοίωση 2)

Επίπεδο B (


Posted Image

Επιμορφωτικό υλικό

, Προσομοίωση 1, Προσομοίωση 2)

Επίπεδο Γ (


Posted Image

Επιμορφωτικό υλικό

, Προσομοίωση)