Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμια τους (δια των εκπροσώπων τους εφόσον είναι ανήλικοι ).

Η πρόσβαση των υποψηφίων περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους , επιβαρυνόμενοι του κόστους αναπαραγωγής τους , όχι όμως και παραβόλου αντιστοίχου με αυτό των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό συμβούλιο του Κράτους , ύστερα από το εξής ερώτημα του υπουργείου Παιδείας: «Εάν η υποψήφια…, η οποία συμμετείχε στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, στο επίπεδο Β΄ στην Γερμανική γλώσσα, δικαιούται να έχει πρόσβαση στα γραπτά δοκίμια της και στην χορήγηση φωτοαντιγράφων αυτών και, σε καταφατική περίπτωση, εάν απαιτείται η καταβολή παραβόλου αντιστοίχου με το παράβολο για την επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

esos.gr