Λόγω αναστολής λειτουργίας των Γραφείων Δ.Ε., για κάθε πληροφορία σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων του ΚΠΓ, έντυπα αιτήσεων και παραλαβή πτυχίων, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, Μεσογείων 324, Τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων 1ος όροφος, τηλ : 2106012888.

http://dide-v-ath.att.sch.gr